Grand Alzheimer Café

Dit verhaal heet:
Overzicht
alle
verhalen

30-09-2015

Tijdens het Grand Alzheimer Café in de Brakke Grond, behoren bij de tentoonstelling van EPHAMERON, las Revka een column over een dementie-vriendelijke samenleving voor.